Egzaminy

Egzaminy gimnazjalne

W grupach gimnazjalnych uczymy języka koncentrując się na wszystkich sprawnościach testowanych później na egzaminie. Kładąc nacisk na mówienie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie nie zaniedbujemy nauki leksyki i gramatyki. Uczęszczając na nasze kursy gimnazjaliści nie mają najmniejszych problemów z osiągnięciem bardzo dobrych wyników na egzaminie, tym bardziej, że w trakcie nauki są zaznajamiani z przykładowymi testami egzaminacyjnymi. Dla uczniów końcowych klas gimnazjalnych nie uczęszczających dotychczas na nasze kursy i mających zaległości w nauce języka, a co za tym idzie, obawy o wynik egzaminu, oferujemy „kursy wyrównawcze” przygotowujące do jego zdawania. Tym, którzy nie posiadają dużych zaległości i chcą swoje umiejętności doskonalić oferujemy po uprzedniej konsultacji kurs tradycyjny na odpowiednim poziomie.