Jak działamy

Jak działamy

Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne - razem cztery lekcje tygodniowo. Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności lektora okres trwania kursu ulega automatycznie wydłużeniu o odpowiednią ilość zajęć (kurs kończy się później). Kursy przewidziane są w godzinach 14:00 - 21:00 w dni powszednie i ewentualnie w soboty w godzinach przedpołudniowych; w czasie ferii i świąt zajęcia nie odbywają się. Przed inauguracją kursu (do spotkania organizacyjnego) uczestnik ma wpływ na ustalenie terminu zajęć.
Nieobecność na zebraniu organizacyjnym powoduje, że uczestnik kursu zgadza się na podporządkowanie zawartym na nim postanowieniom. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych.
Grupy wiekowe:
1. przedszkolne (od 4 roku życia)
2. wczesnodziecięce (dzieci rozpoczynające naukę w klasach 0-II)
3. późnodziecięce (dzieci rozpoczynające naukę w klasach III-IV)
4. młodzieżowe - junior (dzieci rozpoczynające naukę w klasach V-VI)
5. gimnazjalne
6. licealne
7. dla dorosłych
W każdej grupie wiekowej oferujemy kilka stopni zaawansowania.
Oprócz kursów standardowych prowadzimy kursy o specjalnym ukierunkowaniu, np: przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, matury, egzaminów międzynarodowych, konwersacje. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują na zakończenie kursu certyfikat jego ukończenia wraz z oceną końcową. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, otrzymują również ocenę semestralną, podawaną do wiadomości rodziców. Uczestnicy kursów mają prawo do bezpłatnego korzystania poza zajęciami ze zgromadzonych w szkole podręczników, płyt CD i DVD, programów komputerowych, Internetu oraz urządzenia do nauki w stanie relaksu SITA.

Jak uczymy

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, która opiera się...

ZOBACZ

Kadra

Naszym priorytetem jest wysoka jakość nauczania oraz satysfakcja i zadowolenie Klientów...

ZOBACZ