Jak uczymy

Jak uczymy

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, która opiera się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania. Kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym, głównie w różnorodnych sytuacjach werbalnych. Uczymy swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania. Zachęcamy słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć. Naukę prowadzimy w oparciu o oryginalne, nowe podręczniki wydawnictw obcojęzycznych; w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć wykorzystujemy materiały audio i wideo, programy komputerowe, oprogramowanie do tablicy interaktywnej.

Jak działamy

Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne - razem cztery lekcje tygodniowo...

ZOBACZ

Kadra

Naszym priorytetem jest wysoka jakość nauczania oraz satysfakcja i zadowolenie Klientów...

ZOBACZ