Egzaminy

Egzaminy międzynarodowe

Egzaminy „międzynarodowe” prowadzone są na całym świecie wg tych samych zasad i punktacji. Dzięki temu wynik egzaminu jest miarodajny dla wszystkich, którzy wymagają od innych odpowiednich kwalifikacji językowych. Dzięki systemowi ESOKJ, który klasyfikuje umiejętności językowe w sposób bardzo precyzyjny, certyfikat zdobyty na odpowiednim poziomie ( od A1 do C2) świadczy jednocześnie o poziomie opanowania języka obcego. Istnieje na świecie kilka znanych, renomowanych instytucji, które przeprowadzają egzaminy wg powyższych zasad, a certyfikaty przez nie wydane są powszechnie uznawane prze pracodawców, instytucje czy uczelnie. Egzaminy powyższe zastąpiły popularne wcześniej „egzaminy państwowe”, które miały jedną podstawową wadę: uznawane były jedynie w kraju.

Szkoła przygotowuje do egzaminów językowych:

• CAMBRIDGE ESOL (KET, PET, FCE, CAE)
Wszystkie te egzaminy, przygotowane przez ekspertów językowych Cambridge ESOL, oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach.

• TELC - The European Language Certificates The European Language Certificates - to system europejskich certyfikatów językowych, stworzony w oparciu o program ramowy Rady Europy: The European Framework of Reference. Opracowaniem i przeprowadzaniem egzaminów językowych zajmuje się TELC GmbH we Frankfurcie nad Menem - organizacja z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikatów. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się. Egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Służby Cywilnej. Obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka obcego oraz spełnia wymagania dokumentowania znajomości języka obcego m. in. przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.