Zapisy i płatności

Informacje podstawowe

Zapisy na kursy roczne odbywają się we wrześniu. Pod koniec września uczestnikom kursów przedstawiane są na zebraniach organizacyjnych terminy zajęć, opracowane na podstawie ankiet, a na początku października zaczyna się nauka.

Zapisując się na kurs, przyszły jego uczestnik wypełnia ankietę i wpłaca zaliczkę, pierwszą ratę, lub całość kosztów. Zaliczka w wysokości 100zł jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie do podanego wcześniej dnia zakończenia zapisów. Do tego dnia należy wpłacić resztę pierwszej raty lub całości w siedzibie firmy lub na rachunek bankowy:

37 1020 4287 0000 2802 0023 1373

Zapisy na inne kursy odbywają się na bieżąco przez cały rok. Do rozpoczęcia nauki na kursach w innych terminach niż październik dochodzi po zebraniu się odpowiedniej liczby słuchaczy. Opłaty uiszcza się w dwóch wariantach: - W całości - do terminu spotkania organizacyjnego - ze zniżką za jednorazową wpłatę - W ratach

Wpłacona wstępnie zaliczka jest wliczona w cenę kursu i jest jednocześnie gwarancją zarezerwowania miejsca w grupie. Najpóźniej w podanym wcześniej terminie przed rozpoczęciem kursu należy dopłacić resztę pierwszej raty lub całości. Po tym terminie rezerwacja traci swoją ważność, a zaliczka nie podlega zwrotowi. Uczestnicy mają prawo do następujących zniżek:

- jednorazowa wpłata,
- kontynuacja nauki,
- tzw. zniżka rodzinna,
- drugi język.